რატომ უნდა გავაკეთოთ საკადასტრო ნახაზი?

საკადასტრო ნახაზი - არის მიწის საზღვრების და ზედ არსებული შენობა - ნაგებობების მონიშვნა.

საკადასტრო ნახაზი ბარდება რეესტრში და რეგისტრირდება მესაკუთრის სახელზე.

საკადასტრო ნახაზი იზომება როგორც ლაზერული საზომით ასევე GPS- ით.

საკადასტრო ნახაზის მიახლოებითი მაქსიმალური სიზუსტე მნიშვნელოვანია როდესაც ხდება შენობა - ნაგებობის რეკონსტრუქცია დაშენება. 

არქიტექტორული ნახაზის შედგენისას არქიტექტორი პირველ რიგში უყურებს საკადასტრო ნახაზს.

ამიტომ თუ გადაწყვეტილი გაქვთ დაშენება-რეკონსტრუქცია აუცილებლად არქიტექტორს გადაამოწმებინეთ საკადასტრო ნახაზის სიზუსტე რათა თავიდან ავიცილოთ არქიტექტორული პროექტში შემდგომში ნახაზის გამო დაშვებული შეცდომების შესწორებისგან.

უმჯობესია ნახაზი გააკეთებინოთ უახლესი თანამედროვე ტექნიკით,რათა დავიდან იქნეს აშორებული უზუსტობები.

ალ.ყაზბეგის ქ. 30
ტელ:5 99 39 77 00; 236 99 36