გამიჯვნა

გამიჯვნა კეთდება,როგორც მიწაზე ასევე შენობა-ნაგებობაზე გამიჯვნა კეთდება იმ შემთხვევაში როდესაც მიწის ან შენობის ნაწილი გასხვისდება და გასხვისებული გამიჯნულ ფართობის დაკანონებაა აუცილებელი.

გამიჯვნის დროს კეთდება შემდეგი:

უნდა მოხდეს მთლიანი ნახაზის აზომვა,თუ გასამიჯნი ნაკვეთი ელექტრონული ვერსიითაა დარეგისტრირებული,რაც ხდება 2007წლის მერე,ამ შემთხვევაში აღარ ხდება მთლიანი აზომვა,ორ ნაწილად გამიჯვნის შემთხვევაში კლიენტს ეძლევა ორივე ნაწილის ნახაზი და ერთი მთლიანი,სადაც ფერებში მონიშნულია გასამიჯნი ნაკვეთები,ასევე ხდება გამიჯვნა სახლის ფართის შემთხვევაში.

ალ.ყაზბეგის ქ. 30
ტელ:5 99 39 77 00; 236 99 36