დაკვალვა - საზღვრების დადგენა

დაკვალვა არის ნაკვეთის კუთხეების მონიშვნა და წითელი ხაზების დადგენა, რომელიც რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში.
წითელი ხაზების დადგენა ხდება უახლესი ტექნოლოგიით და თანამედროვე აპარატურით.
დაკვალვა კეთდება შემდეგ შემთხვევებში:
1. დაკვალვა საჭიროა იმ შემთხვევაში თუ ვერ პოულობენ ნაკვეთს.
2. უნდათ თავის ნაკვეთზე ღობის გავლება და გაურკვეველია ზუსტი ხაზები, რადგან გადაცდომის შემთხვევაში ზედამხედველობის სამსახური ანგრევინებს ღობეს და აჯარიმებს.
3. მეზობლებს შორის სადაოსაზღვრების დასადგენად.
4. ასევე შენობის მშენებლობის დაწყებამდე პროექტის მიხედვით შენობის ღერძების დასმა.
ალ.ყაზბეგის ქ. 30
ტელ:5 99 39 77 00; 236 99 36